Consumentenbond: snel internet bevorderen - Alles in 1 pakket

Categorie:
Informatie

De consumenten vindt dat snel internet bevorderd moet worden en wil hiertoe de Tweede Kamer benaderen, zo meldt Emerce. In hun optiek gebeurt dit nu te weinig vanwege het gebrek aan concurrentie en te gesloten netwerken.

De Consumentenbond meldt dit naar aanleiding van signalen die zij hebben gekregen van de consument. Zo hebben veel consumenten de afgelopen tijd hun beklag gedaan over het ontbreken van de keuze ten aanzien van snel internet. Het aanbod is er dus simpelweg niet (genoeg). Uit een eerder onderzoek van onderzoeksbureau Stratix blijkt hetzelfde. Hierin stond dat 23% van de Nederlanders een echte keuze heeft (d.w.z.: 3 of meer providers die snel internet aanbieden) als het aankomt op snel internet. De Consumentenbond wil nu dat hier verandering in komt.

Dit proces naar een beter aanbod van sneller internet zou kunnen beginnen door te evalueren hoe het nu in gemeenten gaat waar dit aanbod er reeds is. Zo kan de consument in Harderwijk uit maar liefst zes aanbieders van snel internet kiezen. Als het daar kan, kan het elders ook, zo redeneert de Consumentenbond.

Gerelateerd aan het bovenstaande wil de bond dat netwerken ook door andere providers kan worden gebruikt. Daarnaast wil de bond dat de feitelijk geleverde snelheid wordt gemeten en dat deze als grondslag dient. Nu wordt vaak nog naar de geadverteerde snelheid op landelijk nivieau gekeken, wat niet representatief is, aldus de Consumentenbond.

Voor het vergelijken van internetsnelheden en alles-in-1 pakketen van verschillende providers kun je kijken op www.verandervanprovider.nl.